Instytut Socjologii i Kognitywistyki UwB, Plac NZS 1, 15-420 Białystok tel./fax (85) 745-7104, e-mail: isoc@uwb.edu.pl, sekretariat - pok. 35A (parter) - MAPA

baner na soc2

O Instytucie

Instytut Socjologii UwB został powołany w 1998 roku. Obecnie kształci studentów w trybie stacjonarnych studiów licencjackich i uzupełniających. Ponadto uruchomione zostały studia doktorskie dla absolwentów kierunków humanistycznych trzeciego stopnia.

W Instytucie Socjologii pracownicy naukowi zajmują się w swoich badaniach problematyką szeroko rozumianych przemian współczesnego społeczeństwa polskiego. Koncentrując swoją uwagę na przemianach ustrojowych, dialogu międzykulturowym, kulturowych aspektach struktury społecznej oraz nowych podziałach społecznych. A także, procesach integracji społecznej, kulturze globalnej, oraz nowych mediach. Szczególne miejsce w podejmowanych badaniach zajmuje problematyka pogranicza i wielokulturowości, która koresponduje z kulturową specyfiką naszego regionu.

W Instytucie Socjologii pracuje szerokie grono filozofów, których zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z filozofią współczesną, społeczną i polityczną oraz filozofią umysłu i kognitywistką. Dodatkowo w Instytucie Socjologii rozwijany jest prężnie nurt badawczy związany z logiką, informatyką i filozofią nauki.

Studia są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne i warsztat metodologiczny, poznać prawidła psychologii i filozofii społecznej, działania grup i instytucji. Podczas studiów studenci nabędą również praktyczne umiejętności, które będą rozwijane na studiach I stopnia poprzez moduły praktyczne, i na studiach II stopnia poprzez specjalności i staże.

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31