Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego i Dyrektor Instytutu Socjologii

Zapraszają na jubileusz 70-tych urodzin profesora Andrzeja Sadowskiego.

Uroczystość odbędzie się 27 listopada, o godz. 11:00 w auli Wydziału Historyczno-Socjologicznego, przy Placu Uniwersyteckim 1.

prof.A.SadowskiProf. dr hab. Andrzej Sadowski od 1979 roku związany jest z Uniwersytetem w Białymstoku (a dokładniej z filią UW w Białymstoku). Od początku kierował Zakładem Nauk Społecznych, który z czasem przekształcił się, dzięki staraniom Profesora w Instytut Filozofii i Socjologii (obecnie Instytut Socjologii). Przez wiele lat Szanowny Jubilat był dyrektorem instytutu, w latach 1997-1998 Profesor pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a od 2004 do 2012 roku był dziekanem Wydziału Historyczno-Socjologicznego. Obecnie Profesor kieruje Katedrą Socjologii Wielokulturowości.