szkolenia bhp11 grudnia 2015 r. (piątek) odbędą się obowiązkowe szkolenie BHP dla studentów I roku I° i II°.

Zaliczenie szkolenia BHP jest warunkiem uzyskania zaliczenia całego roku akademickiego.

 - Ir. I° Socjologia - 11:20-14:20, s. 94 (aula wydziałowa)

 - Ir. II° Socjologia - 14:30-17:30, s. 108A