in between1Europejska Sieć Pamięć i Solidarność rozpoczęła rekrutację uczestników do edukacyjnego projektu wizyt studyjnych pt. “In Between? W poszukiwaniu lokalnych historii na pograniczach Europy”.

Opis projektu
Przedsięwzięcie zaadresowane jest do młodych ludzi w wieku 18-25 lat i ma na celu pogłębienie wiedzy młodych Europejczyków o procesach historycznych Europy XX wieku, przybliżenie zainteresowanym historią narzędzi oraz metod badania i dokumentowania przeszłości, a także dokumentację relacji mówionych i materiałów audio-wizualnych dotyczących historii i tożsamości społeczności pogranicznych Europy.

Wyłonieni w ramach rekrutacji uczestnicy wezmą udział w warsztatach prowadzonych w Warszawie przez ekspertów z zakresu historii najnowszej, historii mówionej, antropologii oraz archiwistyki, którzy przeszkolą uczestników z podstawowych metod zbierania relacji i digitalizowania fotografii. Po zakończeniu warsztatów uczestnicy (w sześcioosobowych zespołach) wyjadą na tygodniowe wizyty studyjne do miejscowości przygranicznych w 4 regionach Europy Środkowo-Wschodniej (Bukowina, Ziemia Lubuska, Region Bańskiej Bystrzycy, Transylwania). Efektem wizyt będzie zebranie wywiadów i dokumentów audio-wizualnych obrazujących przeszłość danego regionu oraz pogłębiona refleksja wpisująca lokalne narracje historyczne w szerszy kontekst historii Europy. Dwie przyszłoroczne edycje projektu zostaną podsumowane na konferencji, która odbędzie się pod koniec 2016 r. w Warszawie.

Rekrutacja Rekrutacja skierowana jest do młodzieży w wieku 18-25 lat interesującej się:

• historią, historią sztuki,
• naukami społecznymi,
• antropologią kultury
• oraz sztukami wizualnymi.

Więcej informacji o projekcie oraz formularz aplikacyjny na: www.enrs.eu/inbetween

Nadsyłanie aplikacji: do 05.02.2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest znajomość języka angielskiego.

pdfIn Between - informacja o projekcie.pdf