perspektywy0512

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia, decyzją Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB ustala się, iż w dniu 04.02.2019 r. zrealizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć z dnia 12.11.2018 r.