LdeX5pg

Katedra Socjologii Wielokulturowości zaprasza na międzynarodową konfererencję / International Conference “Identity and Identity Needs among Culturally Diverse Communities of the Eastern EU Borderland”.

Termin - November 22nd-23rd, 2019, Bialystok, Poland
Szczególy na stronie: https://borderland-conference.com