socjologiaIIstopienmagisterskie

 

Wszystkich absolwentów studiów I stopnia zapraszamy do rekrutacji na studia magisterskie (II stopnia) na kierunku socjologia.

Rejestracja kandydatów odbywa się poprzez stronę: https://irk.uwb.edu.pl/index.php
Termin składania wniosków upływa 21 lipca 2019 roku.