Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
wraz z partnerami
zaprasza do Małych Miastna konferencję naukową pt.:Duchowość w przestrzeni Małych Miast
Supraśl, 9 listopada 2019 r.

W czasach współczesnych sfera duchowości jest wypierana coraz bardziej z życiaczłowieka. Jest ona ignorowana, wyśmiewana, odrzucana, deprecjonowana i na wiele innychsposobów osłabiana. Mimo skomasowanych działań o takim charakterze są obszary, w którychdoświadcza się jej silnej obecności. W tegorocznej edycji Małych Miast będziemy chcieli wydobyćją z bardziej eksponowanych kontekstów oraz podkreślić jej wagę w życiu jednostek i grupspołecznych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy przy tym projekcie. Zwieńczony on będziekonferencją w Supraślu. Termin 9 listopada tegoż roku.

Oto możliwe obszary mogące stać się przedmiotem refleksji:

-duchowość jako forma natchnienia i inspiracji

-duchowość jako źródło sił witalnych-wzbudzanie duchowości

-zatracanie duchowości-przemiany w sferze duchowości

-religijność jako forma duchowości

-duchowość narodowa (duch narodowy)

-duchowość w kulturze

-duchowość ludowa

-duchowość w twórczości artystycznej

-duchowość w życiu codziennymi innetermin zgłaszania wystąpień – do 20 październikaopłata konferencyjna dla akademików – 150 zł.

Konto: 31 8060 0004 0680 1052 2000 0010

w imieniu organizatorów Mariusz Zemło