Rektor i Senat Uniwersytetu w Białymstoku mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2019/2020 10 października 2019 r. godz. 12.00 Aula Wydziału Nauk o Edukacji (ul. Świerkowa 20)

Program uroczystości *

Dzień ten zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2019 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. *