irlandia

Instytut Socjologii UwB i Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Oddział Białostocki zapraszają na wykład dr. Marcina Lisaka OP z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego pt. "PRZEMIANY RELIGIJNOŚCI POLSKICH IMIGRANTÓW W IRLANDII"

Wykład odbędzie się w piątek 18 października, o godz. 15.00 w sali 35B (parter), w Instytucie Socjologii UwB, pl. NZS 1.
Abstrakt wykładu:

Badania empiryczne przeprowadzone zostały w 2018 roku metodą ilościową za pomocą ankiety do samodzielnego wypełnienia wśród respondentów z pierwszego pokolenia polskich imigrantów mieszkających w Irlandii, dobranych techniką respondent-driven sampling (RDS). Dane sprokurowane na próbie 512 dorosłych imigrantów dostarczają reprezentatywnych wyników dla całej subpopulacji polskich migrantów zamieszkujących Irlandię i wskazują na spadek parametrów religijności.

Imigranci podlegają procesowi sekularyzacji, szczególnie w wymiarze deinstytucjonalizacji, choć w zdecydowanej większości utożsamiają się ze swoją katolicką afiliacją. Mimo podobieństw religijnych pomiędzy społecznością przyjmującą a napływową, religia w kontekście migracji traci na znaczeniu. Dotyczy to dwóch głównych ujęć teoretycznych: religii jako pomostu integracyjnego  oraz religii jako bariery chroniącej własną tożsamość. Przemiany religijności polskich imigrantów w Irlandii wskazują na słabnące znaczenie migracji, zarówno jako doświadczenia teologizującego, jak i doświadczenia sekularyzującego, choć część wskaźników religijności znacząco maleje. Interpretacja wyników badań skłania do identyfikacji migracji jako doświadczenia indywidualizującego religijnie."