Zakład Socjologii Wiedzy i Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku
Stowarzyszenie Collegium Suprasliense
zapraszają na konferencję
Duchowość w przestrzeni Małych Miast
Supraśl, Dom Ludowy, 9 listopada 2019 r.

 


9.00 Rozpoczęcie konferencji
Katarzyna Wińska – „Zapowiedź dziadowska"
-Janusz Mariański – Nowa duchowość jako megatrend społeczno-kulturowy
-Piotr Kochanek – Latarnia morska - symbol nadziei w duchowości wczesnochrześcijańskiej
-Robert Suski - Rola Rzymu w boskim planie zbawienia w Historia adversus paganos Orozjusza
-Adam Sawicki, Polska filozofia serca – troska o człowieka cierpiącego duchowo w koncepcji
Kazimierza Dąbrowskiego
-Anna Podlecka - Religijna postawa Jana Dymitra Solikowskiego w świetle jego Pamiętnika
-Magdalena Gąsowska - Johanna Eleonora Petersen i Anna Nitschmann oraz ich rola w
kształtowaniu się XVII-wiecznej niemieckiej religijności pietystycznej
-Eugeniusz Sakowicz - Wielcy święci miast małych
*
11.15 Przerwa na herbatę
11.30 – Sesja
Katarzyna Wińska – „Zapowiedź dziadowska"
-O. Józef Węcławik - Duchowość wierszyńskich Polaków i pichcińskich Galiendrów we
wschodniej Syberii
-Małgorzata Dziekońska - Praktyki religijne i duchowość na emigracji. Przykład Polaków
mieszkających w małych miastach Wielkiej Brytanii
-Tadeusz Popławski – Polska odmienność w Europie jako istota tożsamości narodowej
-ks. Adam Szot - W trosce o ducha franciszkańskiego...
-Wiesław Wróbel - Duchowieństwo parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku w XVI-XVIII w.
-Marta Kupczewska - Duchowni katoliccy w otoczeniu Tomasza Zamoyskiego
-Joanna Tomalska - Życie duchowe na Podlasiu. Sanktuaria
-Marta Wróbel - Figury Chrystusa Nazareńskiego Wykupionego w kościołach współczesnej
Archidiecezji Białostockiej - kontekst historyczny
*
13.30-14.30 - Obiad
14.30 – Sesja
Katarzyna Wińska – „Zapowiedź dziadowska"
-Tomasz Olchanowski - Fenomen duchowości w ujęciu psychologii głębi
-Jerzy Binkowski - Czy duchowość jest niewidzialna?
-Tadeusz Sakowicz - Duchowość więźniów
-Krzysztof Sztalt – Dom jako środowisko budowania duchowości
-Katarzyna Makocka - O potrzebie Mistrza. Znaczenie duchowości w praktyce wychowawczej
-Iwona Kulesza-Woroniecka - Wpływ Kościoła katolickiego na rozwój opieki nad dziećmi
opuszczonymi i osieroconymi
-Marek Cichucki – "Do teatru nie wchodzi się bezkarnie" – o duchowości w teatrze
-Agnieszka Karpińska – Sztuka współczesna w przestrzeni małego miasta
*
16.30 – Przerwa na herbatę
16.45 – Sesja
Katarzyna Wińska – „Zapowiedź dziadowska"
-Krystyna Leśniak-Moczuk - Wpływ zmiany ustrojowej na sferę religijności ludności w mieście
powiatowym na Podkarpaciu
-Ewelina Sadanowicz - Prawosławne praktyki religijne na Podlasiu w perspektywie antropologii
postsekularnej
-Karolina Radłowska - Przeobrażenia duchowości Tatarów polskich
-Barbara Cieślińska - Zakorzenienie przez duchowość
-Ewa Dąbrowska-Prokopowska - Krzyże i kapliczki w przestrzeni symbolicznej podlaskiej wsi
Czartajew. Tradycja, duchowość i nowoczesność
-Marek Rutkowski - Formalizacja sfery duchowej w rangach uwieczniona – ceremonie pośmiertne
cara Mikołaja I
-Hubert Lepionka - Praktyki pogrzebowe doby nowożytnej w świetle cmentarzysk ze stelami
kamiennymi na Podlasiu
Katarzyna Wińska – „Pieśń na wędrówkę"
Zakończenie konferencji – 19.00