Legitymacje studenckie pozostają ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności - w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu.