Co roku Instytut Socjologii prowadzi ewaluację jakości kształcenia. Jej celem jest stałe podnoszenie standardów nauczania. W związku z tym serdecznie prosimy o wypełnienie krótkich ankiet, które dostarczą nam cennych informacji.
 
Badanie jest anonimowe.
http://whs.experior.ehost.pl/index.php/681633?lang=pl - ankieta ewaluacyjna jakości kształcenia (dotyczy studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak również doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych),

http://whs.experior.ehost.pl/index.php/573548?lang=pl - ankieta absolwenta (dotyczy przede wszystkim osób kończących studia w bieżącym roku akademickim).
 
 
Informacje o  Systemie Zapewniania Jakości Kształcenia: https://soc.uwb.edu.pl/pl/instytut-is/jakosc-ksztalcenia