Poniżej publikujemy decyzję Dyrektor Instytutu Socjologii, dotyczącą organizacji zajęć na kierunku socjologia od 19 października 2020 roku.

Decyzja nr 3/2020 Dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 października 2020 w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Socjologii w semestrze zimowym 2020/2021