Zdając sobie sprawę z obciążeń związanych z koniecznością nauki zdalnej oraz częściową izolacją społeczną, informujemy, że od 1 grudnia 2020 roku Instytut Socjologii UwB kieruje do swoich studentów ofertę spotkań o charakterze wsparciowo-konsultacyjnym prowadzonych przez psychoterapeutę. Spotkania prowadzone będą na następujących warunkach:

  1. Spotkania odbywają się we wcześniej ustalonym podczas rozmowy telefonicznej  terminie.
  2. Spotkania odbywają się w formie osobistego spotkania przy zachowaniu reżimu sanitarnego lub on-line.
  3. Spotkania mają formę wsparciowo-konsultacyjną, nie są procesem terapeutycznym.
  4. Spotkania mają służyć lepszemu rozumieniu doświadczanych trudności oraz pomóc ukierunkować ewentualne dalsze poszukiwanie pomocy psychologicznej.
  5. Zgłaszającym się osobom przysługują maksymalnie 4 nieodpłatne sesje
    50–minutowe.
  6. Oferta obowiązuje do chwili wyczerpania środków finansowych Instytutu na to przeznaczonych. Informacja o zakończeniu oferty zostanie przesłana studentom w formie mailowej.
  7. Spotkania nie są badaniami psychiatrycznymi. Terapeuta nie może przepisywać leków lub wypisywać zwolnień lekarskich. Może jednak udzielić informacji o tym, gdzie tego typu pomocy można szukać.

Konsultacje będą prowadzone przez mgr. Jakuba Macewicza.

O terapeucie: ukończył socjologię na Uniwersytecie w Białymstoku, psychoterapeuta w trakcie całościowego 4-letniego Studium Psychoterapii w ujęciu psychodynamicznym oraz kursu EFT dla Par w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu Porozumienia bez Przemocy (NVC) – komunikacji opartej na empatii. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego “Meandra” w Białymstoku, gdzie prowadzi terapię indywidualną oraz par, konsultacje indywidualne i par w nurcie Porozumienia bez Przemocy, grupę samorozwojową dla mężczyzn. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Ażeby umówić się na spotkanie z terapeutą należy skontaktować się z nim telefonicznie w poniedziałki lub środy między 10.00 a 12.00. Numer telefonu został przesłany studentom drogą mailową. W razie pytań, lub wątpliwości można kontaktować się w tej sprawie również z zastępcą dyrektora IS do spraw studenckich, dr. Maciejem Białousem.