Nazwa przedmiotu

Osoba egzaminująca

Data egzaminu

Rok studiów

Socjologia zmiany społecznej

dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska

4-8 lutego

1 rok I st

Psychologia społeczna

dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska

9 lutego

1 rok I st

Metody ilościowe

dr Alicja Zawistowska-Sadowska

4 lutego

2 rok I st

Historia myśli społecznej

prof. Mariusz Zemło

8-13 lutego

2 rok I st

Mikrostruktury - procesy grupowe

dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska

9 lutego

2 rok I st

Makrostruktury społeczne

dr Maja Biernacka

10-11 lutego

2 rok I st

Socjologia kultury

dr Maciej Białous

4 lutego

3 rok I st

Socjologia wsi i miasta

prof. Barbara Cieślińska

5 lutego

3 rok I st

Socjologia organizacji i instytucji

prof. Barbara Cieślińska

8 lutego

3 rok I st

Socjologia narodu

dr Karolina Radłowska

9 lutego

3 rok I st

Wstęp do kognitywistyki

prof. Konrad Talmont-Kamiński

10 lutego

1 rok II st

Współczesne teorie socjologiczne

prof. Małgorzata Bieńkowska

12 lutego

1 rok II st

Język angielski

mgr Iwona Kubas

15 lutego

1 rok II st