Zapraszamy do udziału w IX Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które w tym roku jest organizowane przez Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Ideą corocznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń między badaczami i badaczkami reprezentującymi różne dziedziny i specjalności naukowe. Celem spotkań jest pogłębianie wiedzy z zakresu badań jakościowych, doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych, a także integracja środowiska badaczy i badaczek jakościowych w Polsce.

Z uwagi na aktualną sytuacje i nieprzewidywalność, której doświadczamy zdecydowaliśmy, że IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badaczy Jakościowych odbędzie się w 2021 roku w formie spotkań on-line. Od 14 marca można się zapisywać na warsztaty organizowane w ramach IX TSBJ. Szczegóły i formularz aplikacyjny znajduje się na stronie www.tsbj.eu

tsbj.eu