Na prośbę Pani dr hab. Jolanty Muszyńskiej, prof. UwB Prorektor ds. studenckich, informujemy o placówkach zapewniających wsparcie psychiczne i psychologiczne studentom i pracownikom  Uniwersytetu w Białymstoku w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacje na temat placówek znaleźć można w poniższym dokumencie: Lista placówek