W dnuach 07-09 czerwca 2021 odbywa się IX Transdyscyplinarnym Sympozjum Badań Jakościowych, które w tym roku jest organizowane przez Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Ideą corocznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń między badaczami i badaczkami reprezentującymi różne dziedziny i specjalności naukowe. Celem spotkań jest pogłębianie wiedzy z zakresu badań jakościowych, doskonalenie warsztatu oraz poszukiwanie nowych perspektyw badawczych, a także integracja środowiska badaczy i badaczek jakościowych w Polsce.

IX TSBJ - szczegóły na stronie www.tsbj.eu

tsbj.eu