W Instytucie Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku co roku realizowane jest badanie, którego celem jest monitorowanie i doskonalenie jakości kształcenia. Prosimy zatem o rzetelne, szczere i przemyślane odpowiedzi na pytania umieszczone w ankiecie. Uzyskane w ten sposób informacje służą podnoszeniu standardów nauczania w naszym Instytucie. Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że ankieta ma charakter anonimowy. Z góry dziękujemy za udział w badaniu.

Link do ankiety: https://whs.experior.ehost.pl/index.php/878493?lang=pl