chyc pts foto

 

PTS - oddział białostocki oraz IS UwB zapraszają na spotkanie z Pawłem Chycem - antopologiem, badaczem ludu Moré - który będzie opowiadać o swoich badaniach w Amazonii, o akulturacji boliwijskiego ludu Moré.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek - 21 czerwca, o godz. 16:00
Link: https://zoom.us/j/94470850643

Paweł Chyc o spotkaniu:

"Moje wystąpienie dotyczyć będzie procesu akulturacji analizowanego z perspektywy etnograficznych badań w Amazonii pośród boliwijskiego ludu Moré. Wystąpienie składa się z trzech zasadniczych części. W pierwszej przedstawię aktualną sytuację społeczno-kulturową Moré udokumentowaną w trakcie badań terenowych. W drugiej części przedstawię zrekonstruowany przeze mnie proces historyczny, który poprzedzał stan współczesny. W części trzeciej natomiast argumentuję, że opisane (w poprzednich częściach) zmiany kulturowe pośród Moré mogą być również rezultatem realizowania tradycyjnych strategii adaptacyjnych, które opierają się na specyficznych mechanizmach budowania tożsamości grupowej. Przedstawię kilka kluczowych argumentów na poparcie tej tezy. Całość prowadzi do wniosku, że pośród Moré (a szerzej w kulturach rdzennych Amazonii) możemy mieć do czynienia ze specyficznym procesem budowania tożsamości grupowej, którego cechą charakterystyczną jest zorientowanie na odmienność i nieustanny proces kontrolowanej transformacji (kulturowej i społecznej). Zatem jest to strategia budowania tożsamości grupowej, która pozytywnie waloryzuje odmienność oraz włączanie elementów kulturowych pochodzących z zewnątrz społeczności. W ogólnej perspektywie analizowany materiał pozwala postawić nowe pytania badawcze w kontekście teorii akulturacji".chyc pts foto

Paweł Chyc – pracuje w Zakładzie Socjologii Poznawczej w Instytucie Socjologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Przygotowuje rozprawę doktorską w Instytucie Antropologii i Etnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.