PTNCE 2021 flyerKonferencje Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE) to międzynarodowe spotkania skupiające szerokie grono akademickie, wykorzystujące w swoich badaniach ramy ewolucyjne. Tematy poruszane na konferencjach czerpią z różnych źródeł takich jak antropologia, archeologia, nauki behawioralne, kognitywistyka, językoznawstwo, psychologia czy prymatologia.

Tegoroczną, 7. konferencję Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji organizuje prof. Konrad Talmont-Kamiński, kierownik Zakładu Socjologii Poznawczej, Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja odbędzie się w formule online w dniach 14-17 września.

Zapraszamy na stronę konferencji gdzie znajdują się wszelkie informacje o nadsyłaniu abstraktów, terminach, rejestracji i kosztach: http://2021.ptnce.pl

Rejestracja na konferencję oraz zgłaszanie abstraktów referatów są już otwarte!

 

Abstrakty będą przyjmowane do 14 sierpnia 2021. Zachęcamy do wczesnej rejestracji (obniżone opłaty konferencyjne obowiązują do 28 sierpnia 2021).
Językiem obowiązującym konferencji jest angielski.