irlandia

Zakład Socjologii Organizacji i Instytucji IS UwB wraz z Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza zapraszają do udziału w ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji pt. Prawo do Miasta. Instytucje, Systemy, Procesy (PDM-2021). Konferencja może okazać się znakomitym impulsem do nawiązywania współpracy przez przedstawicieli świata nauki z przedsiębiorstwami branż, których działalność wiąże się z tematyką PDM-2021, podmiotami szczebla samorządowego i organizacjami pozarządowymi. Ponadto, może w sposób inspirujący prowadzić do rewizji konwencjonalnych sposobów myślenia o zarządzaniu miastem, a także mobilizować do konstruktywnych zmian w praktyce zarządczej.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa przedstawicieli socjologii, prawa, architektury i urbanistyki, specjalistów z zakresu ochrony środowiska, technologii komunikacyjno-informacyjnych (TIK), zarządzania i administracji, nauk politycznych, antropologii kultury, etnologii, a także badaczy reprezentujących inne dyscypliny, których obszar zainteresowań mieści się w zakresie przedmiotowym konferencji. Mają nadzieję, że PDM-2021 stanie się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń oraz sprzyjać będzie nawiązywaniu kontaktów o charakterze interdyscyplinarnym, a także inicjowaniu wspólnych prac badawczo-rozwojowych.

Konferencja odbywać się będzie w dniach 6-10 grudnia 2021 r. w trybie zdalnym.

Wydarzenie objęte zostało patronatem medialnym miesięcznika BUILDER i Sekcji Socjologii Miasta PTS, a także patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania p. Jacka Jaśkowiaka.  

Więcej informacji na stronie internetowej: https://pdm2021.uwb.edu.pl/wordpress

 OGŁOSZENIE PLIK ZDJĘCIOWY