Rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące w Instytucie Socjologii w semestrze zimowym roku akademickim 2021/2022


• noszenie maseczek w czasie przerw i miejscach wspólnych;
• zachowywanie dystansu fizycznego (1,5 m);
• zajmowanie w salach wyznaczonych miejsc, każda sala jest dostosowana do określonej liczby osób;
• na każdych zajęciach powinna być sporządzona przez osobę prowadzącą zajęcia obowiązkowa lista obecności;
• korzystanie ze środków do dezynfekcji rąk przy wejściu do budynku, sal dydaktycznych i innych pomieszczeń;
• w czasie przerw wykładowcy powinni otwierać okna w sali, w której prowadzili zajęcia;
• studenci, którzy mają kilka zajęć z rzędu w tych samych salach, powinni pozostawać w nich w czasie przerw, w innych przypadkach studenci powinni opuszczać sale dydaktyczne na czas przerw;
• na zajęciach powinny przebywać wyłącznie osoby, które czują się dobrze, nie mają infekcji górnych dróg oddechowych;
• po zakończonych zajęciach studenci powinni niezwłocznie opuścić budynek
• zachęcamy do mailowego bądź telefonicznego kontaktu z dziekanatem i sekretariatem;
• rekomendujemy przestrzeganie aktualnych wymogów bezpieczeństwa sanitarnego publikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.