ZAKŁAD SOCJOLOGII WIEDZY I EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU STOWARZYSZENIE COLLEGIUM SUPRASLIENSE mają zaszczyty zaprosić do udziału w konferencji naukowej na temat: Miasteczka w wymiarze kultury materialnej która odbędzie się 6 listopada 2021 r. w Supraślu w Domu Ludowym ul. Piłsudskiego.

Program konferencji

Rozpoczęcie 10.00

Wręczenie Księgi Jubileuszowej Księdzu Prof. dr hab. Januszowi Mariańskiemu

Sesja I 10.20-12.00

ADAM SAWICKI – Materialny wymiar kultury

KATARZYNA MAKOCKA - Metafizyka rzeczy i przestrzeni. Refleksje wokół eseju Martina Heideggera - Budować, mieszkać, myśleć

TADEUSZ SAKOWICZ - Kultura materialna zwierciadłem kultury duchowej – dynamika i ograniczenia rozwoju na przykładzie więźniów osadzonych w zakładach karnych

JOANNA TOMALSKA - Kolekcje sztuki na Podlasiu. Rekonesans

Przerwa 12.00-12.15

Sesja II 12.15-14.00

WITOLD PAWEŁ BURKIEWICZ - Miasteczka Podlasia, Miasteczka Europy. Opowieść o świecie Wartości

WALTER ŻELAZNY – Małe miasta wielkiej architektury, duże miasta bezładu architektonicznego i urbanistycznego

ANETTA EJDULIS – Założenia układu urbanistycznego miasta Sejny

MARLENA BRZOZOWSKA – Wśród dróg i ulic Ciechanowca (wybrane aspekty)

MAGDALENA GĄSOWSKA - Historia pewnego budynku. Kamienica przy ul. Warszawskiej 63 w Białymstoku na przełomie XIX i XX w.

Obiad 14.00-14.45

Sesja III 14.45-16.45

SŁAWOMIR PRESNAROWICZ – ZAKŁAD FOTOGRAFICZNY S. KRYŃSKI W BIAŁYMSTOKU

(najstarsze fotograficzne atelier)

MAREK RUTKOWSKI - Dostawy i kwaterunek dla wojska rosyjskiego stacjonującego w Królestwie Polskim po upadku Powstania Listopadowego

KS. ADAM SZOT – Dobra Eliasza Klimowicza (czyli proroka Ilji) w Grzybowszczyźnie Starej w posiadaniu Kościoła Rzymskokatolickiego (lata 1938-1939)

SARA KOWALCZUK-FIJAŁKOWSKA, WERONIKA KRAIŃSKA, PATRYCJA LIPSKA, MAGDALENA

SULIMA - Wiatraki Sokólszczyzny jako nieodłączny element podlaskiego krajobrazu kulturowego KAROL KAMIŃSKI - Młyn i młynarstwo w Ciechanowcu

STANISŁAW REMISZEWSKI - Ligawka – róg pasterski. Czyli fenomen rzemiosła kultury materialnej i symbolicznej Ciechanowca

Przerwa 16.45-17.00

Sesja IV 17.00-18.45

RADOSŁAW DOBROWOLSKI – Szkoła oo. bazylianów w Brześciu Litweskim

MARTA WRÓBEL - Fabrica ecclesiae w małym mieście na przykładzie budowy kościoła w Sokółce w latach 40. XIX w.

MARTA KUPCZEWSKA - Polskie miejsca pamięci na obszarze Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny (wybrane przykłady)

MAŁGORZATA DZIEKOŃSKA - „Wszystko tu jest amerykańskie”. Rzecz o pensjonacie w Maniowach i o jego polskich właścicielach

IWONA KULESZA-WORONIECKA - Świat rzeczy materialnych mieszkańców Białegostoku w XVIII w. ANNA PODLECKA - Dewocjonalia w religijności XVII-wiecznego szlachcica w Rzeczypospolitej