Serdecznie zapraszamy na wykład prof. Waltera Żelaznego "Co to jest wielokulturowość? Zamenhof jako jej prekursor, który odbędzie się w Centrum Ludwika Zamenhofa (ul. Warszawska 19), 9 kwietnia 2022 roku o godzinie 14.00

Wielokulturowość to obecność wielu różnorodnych kultur w społeczeństwie bądź państwie. Termin ma z jednej strony charakter opisowy, odnosi się do stanu faktycznego w wielu państwach, np. w Kanadzie bądź w Szwajcarii. Z drugiej strony, w sensie normatywnym, wielokulturowość odnosi się do polityk prowadzonych przez państwa w celu pokojowego współżycia różnorodnych kultur. Zamenhof żył w społeczeństwie wielokulturowym i jako pierwszy w historii opisał to zjawisko i starał się mu nadać normatywny charakter bezkonfliktowego współżycia różnych kultur, języków i wyznań. Przeanalizujemy to zagadnienie sięgając między innymi do historii Polski i dziejów Białegostoku.