Studia I stopnia

 

I rok (semestr II)

Wstęp do socjologii, dr Małgorzata Skowrońska - Wtorek 28  VI , godz. 11.00 (egzamin ustny)

Socjologia religii, dr Maciej Krzywosz – 1 VII, godz. 13.00

Przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego, dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska, 24 VI, 10.15

 

II rok (semestr IV)

Antropologia społeczna, prof. Janusz Mucha – 27 VI, godz. 10.15

Metody jakościowe, dr Katarzyna Niziołek – 4 VII godz. 10.15

Klasyczne teorie socjologiczne, dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB – 30 VI, godz. 10.00

Język angielski, mgr Iwona Kubas – 28 VI, godz. 10.15

 

III rok (semestr VI)

Socjologia polityki, Sławomir Bartnicki – 28 VI, godz. 13.30

Antropologia społeczna, prof. Janusz Mucha – 27 VI, godz. 10.15

 

Studia II stopnia

 

I rok (semestr II)

Socjologia wiedzy, dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB – 4 VII, godz. 10.00

Filozofia społeczna, dr Maciej Krzywosz – 30 VI, godz. 13.00

Problemy modernizacyjne współczesnego społeczeństwa polskiego, dr Ewa Dąbrowska-Prokopowska – 28  VI godz.10.15

Metodologia nauk społecznych, dr hab. Mariusz Zemło, prof. UwB – 5 VII, godz. 10.00