24 i 25 października odbędą się wybory do Rad Samorządu Studenckiego Jednostek (RSS). RSS-y to organy reprezentujące studentów na wydziałach, a część członków RSS stanowi przedstawicieli studenckiej społeczności wydziałowej na forum Uniwersytetu. Bycie członkiem RSS-u to odpowiedzialność, ale przede wszystkim WIĘKSZY WPŁYW NA WŁASNE STUDIA.

ZGŁOSZENIA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ: do 18 października 2022 r.
WYBORY: 24-25 października 2022 r.
SZCZEGÓŁY: https://parlament.uwb.edu.pl/ogloszenia/