lul

STOWARZYSZENIE COLLEGIUM SUPRASLIENSE ZAKŁAD SOCJOLOGII WIEDZY I EDUKACJI UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU mają zaszczyty zaprosić́ do udziału w konferencji naukowej na temat: "Małe miasta  Wzloty i upadki" która odbędzie się w Supraślu 5 listopada 2022 r w Domu Ludowym przy ul. Piłsudskiego 11.

Więcej infomracji oraz harmonogram poniżej:

 

Rozpoczęcie 10.00 Sesja I 10.15-11.40

-prof. dr hab. Piotr Kochanek - Chrystologiczne elementy winiet Jerozolimy na wybranych mapach średniowiecznych

-prof. dr hab. Eugeniusz Sakowicz - „Blask” ludowej teologii i pobożności w małych miastach Polski

- prof. dr hab. Tadeusz Sakowicz - Blaski i cienie małych miast – w kontekście wychowania młodego pokolenia

-dr Tadeusz Kowalewski - Przeciwdziałanie dysfunkcjom życia rodzinnego w Zambrowie- analiza wybranych przypadków

Przerwa 11.35-11.50

- prof. dr hab. Sławomir Presnarowicz - Powstanie styczniowe na terenie parafii Narew, powiatu bielskiego, województwa podlaskiego - w hołdzie bohaterom sprzed 160 lat

-mgr Henryk Zdanowicz – Służba Polsce była najważniejsza. Opowieść o Pawle Dąbrowskim z Tykocina

-dr Tomasz Jaszczołt - Jurydyki w Drohiczynie do początków XVII w.

12.50-13.20 Część artystyczna

 

Poemat "W drodze z Damaszku" Jerzego Binkowskiego,  pośród "Chaconne" J.S.Bacha - F.Busoni.

Przy fortepianie Maria Skurjat-Silva

Przerwa na posiłek 13.30-14.15

 

Sesja III 14.15-16.00

  • dr hab. Marek Rutkowski – Ustanowienie w Królestwie Polskim „Towarzystwa krajowego do zabezpieczenia ruchomości od ognia”

-mgr Sławomir Ferster - Ruch emigracyjny sukienników z Królestwa Polskiego do Obwodu Białostockiego po upadku Powstania Listopadowego oraz jego wpływ na kształtowanie się małych miast Podlasia - Supraśl

  • dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, Józef Witek – Blaski i cienie w historii rozwoju miasta Mielca
  • mgr Cecylia Bach-Szczawińska – Pozbawienie Krynek statusu miasta w 1950 roku

-Marcin Białous, Dominika Chrzanowska, Wojciech Litwin, dr Magdalena Sulima – Szanse i zagrożenia architektury dworców kolejowych małych miast (na przykładzie dworców z powiatu sokólskiego)

Prezentacje wyłożone

-dr Iwona Kulesza-Woroniecka – Wzloty i upadki mieszkańców Białegostoku w XVIII w. 

-mgr Anna Podlecka - XVII- wieczny szlachcic wobec choroby i śmierci 

-mgr Magdalena Gąsowska - "Ślubuję Ci miłość, wierność i...." kilka słów o przemocy w Państwach Żywieckim i Ślemieńskim w XVII i XVIII w.

-dr Emilia Kramkowska - „Mi się kojarzy, że starsi ludzie mieszkają na wsi. A ta starość miejska kojarzy mi się z zamknięciem...” – o przeżywaniu starości w środowisku wiejskim i miejskim. Perspektywa przedstawicieli różnych pokoleń

-dr Agnieszka Karpińska – „Tu jest jeszcze naprawdę głęboki PRL, naprawdę głęboka komuna”. O doświadczeniu białostockich wynalazców