1. Co robię zawodowo?

Moja praca polega na zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Zajmuję się w nich planowaniem działań, tworzeniem projektów i działań oraz ich koordynacją. Zarządzam też ludźmi. To bardzo wymagająca i fascynująca praca, która wymaga ode mnie codziennie dużej samoorganizacji.

Drugi obszar mojej pracy to bycie trenerką i facylitatorką - ekspercko zajmuję się partycypacją obywatelską i w tym temacie wspieram samorządy, organizacje, różne grupy społeczne swoją wiedzą i doświadczeniem. Prowadzę konsultacje społeczne, realizuję szkolenia, prowadzę zajęcia na studiach podyplomowych, edukuję seniorów i młodzież. W ostatnim czasie ekspercko wspieram również samorządy wdrażające budżety partycypacyjne w Gruzji.

Trzeci obszar mojej zawodowej aktywności to ewaluacja – szczególny obszar badań społecznych, który pozwala  przyglądać się prowadzonym działaniom i je doskonalić. Ewaluuję programy i projekty, stosując zarówno klasyczne narzędzia badawcze, jak również mniej standardowe formy, starając się przekonać wszystkich, że ewaluacja nie jest nudna oraz że może nam bardzo ułatwić prowadzenie działań w przyszłości.

2. Co dała mi socjologia?

Największy wpływ na moje życie zawodowe wywarły zajęcia z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności organizacji pozarządowych, które prowadził prof. Piotr Gliński. Ta wiedza została mi do dzisiaj, wykorzystuję ją w praktyce.

Za niezwykle cenne uważam też  umiejętności badawcze – w szczególności dotyczące badań ilościowych, które wykorzystuję w mojej pracy ewaluatorki.

Studia socjologiczne poza uczestnictwem w wykładach i ćwiczeniach umożliwiły mi rozwój własnych zainteresowań i pasji, poprzez to, że zachęcały do angażowania się w dodatkowe aktywności na uczelni. Byłam jedną z współzałożycielek oraz przewodniczącą Koła Naukowego Socjologów. KNS dał mi możliwość stawiania pierwszych kroków w zarządzaniu oraz prowadzeniu szkoleń. Działałam również przy projekcie Złota Macewa i okazało się, że z poznanymi wtedy ludźmi kilka lat później założyliśmy Fundację SocLab, którą teraz zarządzam.