1.    Co robię zawodowo?

Pracuję w firmie badawczej. Zajmuję się badaniami marketingowymi: badam wizerunki marek, robię testy produktów i reklam, sprawdzam skuteczność działań marketingowych, poszukuję insightów konsumenckich… Czyli mówiąc najprościej: po prostu badam - sprawdzam, weryfikuję, klasyfikuję i wyciągam wnioski ze wszystkiego co się dzieje dookoła.

Każdy projekt który realizuję jest czymś innym, nowym, zawszę uczę się czegoś nowego, czasami napisze do mnie firma sprzedająca czekoladę z pytaniem „Czy nasze nowe opakowanie nie zaszkodzi naszej marce? Czy będzie podobać się ludziom?” albo firma produkująca drzwi będzie chciała znać odpowiedź na pytania  „Kto jest naszym klientem? Jak mamy do nich trafić?” lub sprzedawca zapyta „ Co mogę zmienić na moich półkach z napojami aby zwiększyć sprzedaż?”. To jest moja praca i pasja: doradzić klientowi w znalezieniu odpowiedzi na jego pytania przy pomocy dostępnych narzędzi badawczych (np. badań online, grup fokusowych, wywiadów indywidualnych, analizy danych zastanych itd.). 

2. Co dała mi socjologia?


Większość wiedzy i umiejętności nabytych na studiach wykorzystuję w mojej pracy. Na pewno nie mógłbym pracować bez podstawowej wiedzy o metodach badań jakościowych i ilościowych, które nabyłem podczas studiów. Metody statystyczne, socjotechniki i ekonomia też są nieodzownymi elementami w mojej zawodowej codzienności. Jednak poza czysto praktycznymi umiejętnościami nabytymi podczas studiów uważam, że zajęcia z filozofii czy historii myśli socjologicznej najsilniej ukształtowały moje podejście zawodowe i życiowe. To dzięki nim wiem że nie ma głupich pytań, każdy człowiek ze swoim unikalnym kapitałem kulturowym patrzy na świat zupełnie inaczej.