Co robię zawodowo?

Pracuję na stanowisku Change Management & Communication Manager w Santander Bank Polska S.A.

Co dała mi socjologia?

Obecnie żyjemy w tzw. rzeczywistości VUCA. To środowisko, które charakteryzuje się zmiennością (volatility), niepewnością (uncertainty), złożonością (complexity) oraz niejednoznacznością (ambiguity). Stawia to duże wyzwania przed firmami, ponieważ potrzebują na pokładzie osób, które będą w stanie w skuteczny sposób zarządzać zmianą oraz transformować organizację (np. w kierunku cyfrowym). Do tego niezbędna jest umiejętność szerszego spojrzenia na świat oraz kompetencje społeczne i emocjonalne, które z roku na rok zyskują na znaczeniu. Sama technologia to nie wszystko. Rozumienie m.in. zachowań ludzkich, pewnych procesów, zależności w połączeniu z umiejętnościami analitycznymi i językowymi otwiera obecnie wiele drzwi kariery.