GFQYHIq

1. Co robię zawodowo?
Jestem specjalistką ds. CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) i raportowania danych
niefinansowych. Moja praca to połączenie komunikacji i strategii, raportowania i analizy
takich tematach jak: działania związanymi z odpowiedzialnym biznesem, zrównoważonym
rozwojem i zaangażowaniem pracowników. Od 3,5 lat pracuję w dziale komunikacji w
Agorze, wcześniej przez 6 lat pracowałam w Stowarzyszeniu Forum Odpowiedzialnego
Biznesu.


2. Co dała mi socjologia?
Wciąż pamiętam emocjonujące dyskusje na temat feminizmu i emancypacji,
wielokulturowości Podlasia i religijnego fanatyzmu na świecie, współczesnych filozofów oraz
klasyków gatunku, ale pamiętam też lektury, które poszerzały światopogląd (do wielu z nich
wciąż wracam), akcje społeczne i kulturalne wykraczające poza uczelniane mury. Jeszcze na
studiach pracowałam w lokalnych mediach, które były naturalnym miejscem praktyki
zawodowej, ale też uzupełniały się z tym, co działo się na studiach.
Socjologia dała mi ogromne możliwości: narzędzia do badań społecznych i
marketingowych, umiejętności komunikacyjne i retoryczne, język do opisywania świata i
aparat do próby zrozumienia bieżących wydarzeń. Socjologia nauczyła mnie, że różnorodność
to siła, wielokulturowość jest atutem, a dialog daje szansę na lepsze jutro.