Co robię zawodowo?

Od ponad 8 lat jestem User Experience Designerem oraz kierownikiem zespołu uxowo- analitycznego w Infinity Group

Co dała mi socjologia?

Już przy rekrutacji do pracy okazało się, że nieoceniona jest umiejętność analizowania danych zastanych z dostępnych raportów i badań opinii społecznej, umiejętność tworzenia zwięzłych, ale treściwych prezentacji przedstawiający zaobserwowane zjawiska, umiejętność stawiania hipotez i  zadawania pytania: “dlaczego?” i szukania na niego odpowiedzi. I to właśnie ta ostatnia umiejętność jest esencją bycia UX Designerem, który za pomocą różnych metod (w tym badawczych) potrafi odkryć czego klient, czy też użytkownik potrzebuje, jakie ma problemy, i jak ja jako projektant mogę zaradzić tym problemom. Badania to nieodłączna część pracy UX Designera. Dzięki studiom, potrafię poprawnie skonstruować ankietę badawczą, napisać scenariusz badania, dobrać odpowiedni rodzaj badania. Socjologia uczy myślenia, obserwacji, wyciągania wniosków, analizy, a te umiejętności przydają się nie tylko dla UX Designerów, ale dla większości stanowisk, w tym stanowisk kierowniczych.