GFQYHIq

Co robię zawodowo?

Zajmuję się edukacją. Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, nauczycielem historii, wiedzy o społeczeństwie i edukatorem, Pracuję również społecznie: jestem prezesem Fundacji Otwartej Edukacji.

Co dała Ci socjologia?

Studiowanie socjologii pozwoliło mi na lepsze rozumienie procesów społecznych i uświadomiło, że jednostka ma na nie wpływ. Poczucie sprawstwa i przekonanie o sensie podejmowanych działań jest kluczowe w moim myśleniu o roli edukacji, która jest moją pasją i pracą. Socjologia poszerzyła moje horyzonty myślowe i wciągnęła w działania trzeciego sektora. Dzięki niej stałem się świadomym i aktywnym obywatelem. Jako student socjologii współtworzyłem „Szlak Dziedzictwa Żydowskiego” w Białymstoku. Chociaż minęło już od tego czasu 13 lat jest to dla mnie wciąż powód do dumy, przełomowy moment w moim myśleniu o przeszłości i kamień milowy w działalności na rzecz pamięci i tolerancji.