GFQYHIq

Co robisz zawodowo?

 

Jestem Zastępcą Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku. Odpowiadam za kwestie administracyjne i sferę techniczną funkcjonowania naszej instytucji, związaną m.in. z produkcją spektakli. 

Z Teatrem Dramatycznym jestem związana od prawie ośmiu lat. Wcześniej odpowiadałam za promocję, PR i współpracę z mediami, a w ostatnim czasie także za pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych, realizację projektów ministerialnych i działania edukacyjne.  Co dała mi socjologia?

 

Wiedza socjologiczna pozwala mi spojrzeć na otaczającą rzeczywistość z innej, szerszej perspektywy. Socjologia nauczyła mnie krytycznego myślenia i obiektywizmu. Pomogła mi lepiej zrozumieć innych ludzi, ich zróżnicowane zachowania, postawy, poglądy - różnorodne spojrzenia na świat. Jest to szczególnie ważne w pracy w dużych zespołach, kiedy nadzorujemy innych ludzi, odpowiadamy za nich i kierujemy ich rozwojem zawodowym. Konkretna wiedza: z zakresu socjologii miasta, marketingu terytorialnego, czy Public Relations okazała się niezwykle istotna w mojej wcześniejszej pracy - w samorządzie miejskim oraz wojewódzkim, gdzie odpowiadałam m.in za działania promocyjne Białegostoku. Zagadnienia z zakresu socjologii kultury, czy socjologii teatru okazały się z kolei pomocne w pracy w teatrze. Tu przydała się także praktyczna wiedza dotycząca realizacji badań społecznych, w tym konstruowanie narzędzi badawczych. Dzięki tym umiejętnościom możemy poznawać opinie widzów na temat działalności naszej instytucji i projektować ofertę artystyczną oraz edukacyjną w oparciu o oczekiwania odbiorców.