Osoby korzystające z komunikacji miejskiej proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu WHS celem dostosowania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do wymogów Białostockiej Karty Miejskiej (okresowego biletu autobusowego).
Studenci, którzy nie zgłoszą się do Dziekanatu nie będą mogli zarejestrować Elektronicznej Legitymacji Studenckiej jako Białostockiej Karty Miejskiej. Prosimy dopełnić tej formalności do 09 maja 2011 r.
Więcej informacji dotyczącej BKM można znaleźć tutaj