Dla studentów

Uwaga studenci studiów niestacjonarnych!!!

Decyzje dotyczące pomocy materialnej (stypendiów wszystkich rodzajów) są do odebrania w dziekanacie (pokój 120). Proszę odbierać decyzje w godzinach dyżurów dziekanatu.