Dla studentów

stowarzyszenie 9 1217 grudnia w godzinach 18.00-21.00, w sali 35b odbędą się warsztaty antydyskryminacyjne organizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Kultury iDialogu 9/12. Kluczowym elementem zajęć będą ćwiczenia pozwalające osobom w nich uczestniczącym zobaczyć życie codzienne oczami osoby należącej do jakiejś mniejszości poprzez udział w wygenerowanej sztucznie sytuacji. Staramy się zachęcić osoby uczestniczące do uwzględniania w samodzielnym budowaniu własnego światopoglądu uczuć i sytuacji osób, które z definicji są na słabszej pozycji w państwie i społeczeństwie, bo należą do różnych mniejszości w związku ze swoją narodowością, wyznaniem, orientacją seksualną, kolorem skóry, stopniem sprawności czy doświadczeniem migracji.

Centrum Promocji Podlasia zaprasza osoby z Białegostoku i powiatu białostockiego, które ukończyły 18 lat,
do bezpłatnego skorzystania ze szkoleń.

WOLONTARIAT W GRUZJI - sierpień i wrzesień 2011

Towarzystwo Demokratyczne Wschód ogłasza nabór wolontariuszy na wyjazd EVS związany z realizacją projektu "Volunteers caravan" w Gruzji, finansowanego ze środków Programu „Młodzież w działaniu”. Działania w ramach projektu trwają od 1 sierpnia do 30 września 2011 roku. W projekcie weźmie udział 10 wolontariuszy. Partnerską organizacją goszczącą jest Organizacja Młodzieżowa DRONI z Tbilisi w Gruzji.

Osoby korzystające z komunikacji miejskiej proszone są o zgłaszanie się do Dziekanatu WHS celem dostosowania Elektronicznej Legitymacji Studenckiej do wymogów Białostockiej Karty Miejskiej (okresowego biletu autobusowego).

Noc TalentowStowarzyszenie Kuźnia Talentów ma zaszczyt zaprosić na

Noc Talentów

7 marca, godz. 19 - Piwnica Ekonomii WEiZ
8 marca, godz. 19 - Pub Kotłownia WHS

pdf Noc Talentów