Dyrekcja Instytutu Socjologii UwB:

 

Dyrektor

dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska, prof. UwB

tel. (085) 745-75-24, pok. 35A

 

Zastępcy Dyrektora

dr Urszula Abłażewicz-Górnicka - zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych

dr Maciej Białous - zastępca dyrektora do spraw naukowych

pok. 107