Dyrekcja Instytutu Socjologii UwB:

 

Dyrektor

dr hab. Małgorzata Anna Bieńkowska, prof. UwB

tel. (085) 745-75-24, pok. 35A

 

Zastępcy Dyrektora

dr Urszula Abłażewicz-Górnicka - zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych

dr Maciej Białous - zastępca dyrektora do spraw studenckich

pok. 107

 

Opiekunowie lat

 • 1 rok I stopnia - dr Urszula Abłażewicz-Górnicka
 • 2 rok I stopnia - dr Maciej Białous
 • 3 rok I stopnia - dr Katarzyna Sztop-Rutkowska
 • 1 rok II stopnia - dr Kamil Goryń
 • 2 rok II stopnia - dr Katarzyna Winiecka

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 • Dr Agnieszka Karpińska- przewodnicząca
 • Dr Piotr Laskowski
 • Mgr Łukasz Wołyniec
 • Dominik Lubowicki – przedstawiciel studentów

Kierunkowy Zespół Dydaktyczny

 • Dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
 • Dr Aleksandra Porankiewicz- Żukowska
 • Dr Emilia Kramkowska
 • Dr Urszula Abłażewicz- Górnicka
 • Dr Maciej Białous
 • Maciej Zduńczyk – przedstawiciel studentów

Rada Konsultacyjna

 • Dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB
 • Dr hab. Daniel Boćkowski, prof. UwB
 • Dr hab. Barbara Cieślińska, prof. UwB
 • dr Martyna Faustyna Zaniewska, Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku
 • Krzysztof Leończuk, członek Zarządu OWOPu (Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych), koordynator projektów, konsultant, animator, doradca, certyfikowany trener I st. Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, specjalista ds. ewaluacji
 • Magdalena Sadłowska, przedsiębiorczyni, trenerka biznesu, wspólniczka w firmie ProFiS s.j.
 • Magdalena Jagodzik, team Leader i UX desinger, Infinity Group
 • Natalia Piwko- przedstawicielka studentów

Zespół koordynujący przygotowanie kierunku socjologia do akredytacji

 • Dr Urszula Abłażewicz-Górnicka
 • Dr Maciej Białous
 • Dr Agnieszka Karpińska
 • Dr Emilia Kramkowska
 • Dr Karolina Radłowska
 • Mgr Łukasz Wołyniec

Skład Komisji ds. Etyki:

 • prof. dr hab. Janusz Mucha, IS
 • dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB, IS
 • dr hab. Konrad Talmont-Kamiński, prof. UwB, IS
 • dr Maja Białek, IF
 • dr Bartosz Kuźniarz, IF
 • dr Katarzyna Niziołek, IS
 • dr Monika Rogowska-Stangret, IF
 • mgr Paweł Chyc, IS