L.P Imię i nazwiskoTytuł rozprawyPromotorRecenzenciRok obrony
1. Małgorzata B. Dmochowska 

 Spełnienie mitu czy ucieczka z Utopii - kondycja wspólnot w Polsce na  przełomie XX–XXI wieku

prof. dr hab. Piotr Gliński

 

- prof. dr hab. Joanna Kurczewska
- dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB

 

2010
2. Aleksandra Porankiewicz-Żukowska  Między jednostką a strukturą społeczną – poglądy Sheldona Strykera i Petera Burke’a w kontekście wybranych stanowisk teoretycznych dotyczących tożsamości prof. dr hab. Piotr Gliński

- prof. dr hab. Zbigniew Bokszański

- prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

2010
3. Radosław Poczykowski  Lokalny wymiar pamięci. Pamięć społeczna i jej przemiany w Północno–Wschodniej Polsce prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

- prof. dr hab. Andrzej Szpociński
- dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB  

 

2010
4. Sławomir Bartnicki Uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowań korupcyjnych w regionie podlaskim dr hab. Jerzy P. Gieorgica  

- prof. dr hab. Bronisław Misztal
- dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB

 

2011
5. Urszula Abłażewicz-Górnicka Kapitał społeczny a zróżnicowanie mieszkańców na przykładzie województwa podlaskiego prof. dr hab. Andrzej Sadowski  

- prof. dr hab. Marian Malikowski
- dr hab. Jerzy P. Gieorgica

 

2011
6. Stefan M. Marcinkiewicz Kreowanie więzi w warunkach społeczeństwa sieci na przykładzie wybranych społeczności internetowych polskich emigrantów w Irlandii dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB  

 

- dr hab. Tadeusz Popławski
- dr hab. Kazimierz Krzysztofek

 

2011
7. Marzena Rusaczyk Status i funkcjonowanie uczniów – reprezentantów mniejszości religijnych w środowisku szkolnym dr hab. Elżbieta Czykwin

 

- prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
- prof. dr hab. Alfred A. Jankowski

 

2012
8. Andrzej Ryczkowski Publiczne radio regionalne. Funkcje społeczne i dylematy regionalnego rynku medialnego dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB

 

- prof. dr hab. Andrzej Sadowski
- dr hab. Stanisław Jędrzejewski, prof. ALK
- dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

 

2013
9. Andrzej Nikitorowicz Procesy tworzenia się (konstruowania) młodego narodu (kulturowego) na      przykładzie mniejszości ukraińskiej w województwie podlaskim prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

- prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk
- dr hab. Dariusz Wojakowski, prof. AGH

 

2013
10. Katarzyna A. Winiecka Strategie adaptacyjne rodzin młodych migrantów – polscy migranci w Londynie po przystąpieniu Polski do UE dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB

 

- prof. dr hab. Andrzej Sadowski
- dr hab. Wojciech Łukowski

 

2014
11. Emilia Kramkowska Człowiek stary jako ofiara przemocy w rodzinie. Na podstawie badań w Ośrodkach Pomocy Społecznej w woj. podlaskim dr hab. Małgorzata Halicka, prof. UwB

 

- dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Mariusz Zemło, prof. KUL

 

2014
12. Sylwia J. Chmiel Społeczne i kulturowe bariery martwego dawstwa narządów w opinii koordynatorów transplantacyjnych dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB

 

- dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB

 

2014
13. Barbara F. Szykuła-Piec Wpływ czynników społeczno–ekonomicznych na bezpieczeństwo mieszkańców powiatów prof. dr hab. Leszek Klank

 

- prof. dr hab. Marek Lisiecki
- dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
- dr hab. Jerzy P. Gieorgica.

 

2014
14. Katarzyna Niziołek Sztuka społeczna. Obywatelski wymiar działań społeczno–artystycznych prof. dr hab. Piotr Gliński

 

- prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
- dr hab. Wojciech Pawlik, prof. UW

 

2015
15. Lucja Ryńska Status rolnika w strukturze społecznej mieszkańców na przykładzie wybranych wsi województwa podlaskiego prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

- dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB
- dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB

 

2015
16. Maciej Białous Społeczna konstrukcja filmów historycznych. Pamięć zbiorowa i polityka pamięci w kinematografii polskiej lat 1920–2010 dr hab. Edmund Dmitrów, prof. UwB

 

- dr hab. Dorota Skotarczak, prof. UAM
- dr hab. Walter Żelazny, prof. UwB

 

2016
17. Szymon C. Czupryński Przemiany mitów i mitologizacja w warunkach tworzenia się społeczeństwa pluralistycznego na przykładzie mieszkańców Białegostoku  prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

- dr hab. Cezary Żołędowski, prof. UW
- dr hab. Ryszard Radzik, prof. UMCS

 

2016
18. Karolina Radłowska Tatarzy polscy jako grupa długiego trwania. Ciągłość i zmiana prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

- dr hab. Ewa Michna. UJ
- prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

 

2016
19. Łukasz Kiszkiel Społeczne „piętno” luksusu. Rywalizacja o pozycję w hierarchii społecznej dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB

 

- prof. dr hab. Krzysztof J. Jasiecki,
- dr hab. Grzegorz W. Nowacki, prof. UwB

 

2016
20. Piotr P. Laskowski Rola Internetu w kreowaniu wizerunku szkoły. Analiza funkcjonalności witryn szkolnych dr hab. Jan Poleszczuk, prof. UwB

 

- dr hab. Maria Nawojczyk, prof. AGH,
- dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW

 

2017
21. Ewa Dąbrowska-Prokopowska Modele strategii adaptacyjnych Polaków do zmian systemowych w kontekście społeczności lokalnych dr hab. Grzegorz Nowacki, prof. UwB

 

- dr hab Jan Poleszczuk, prof. UwB
- dr hab. Kazimierz Krzysztofek, prof. SWPS

 

2017

22. Anna Idzior-Mironowicz Obraz Republiki Białoruś i Białorusinów w świadomości mieszkańców wschodniej częsci województwa podlaskiego prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

- prof. dr hab. Ryszard Radzik
- dr hab. Adam. Bobryk, prof. UPH

 

2017

23.

Małgorzata Skowrońska Mechanizmy określające dystans społeczny wobec osób homoseksulanych na przykładzie Białegostoku i powiatu białostockiego

dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

dr Ireneusz Sadowski

 

- prof. dr hab. Janusz Mucha
- dr hab. Joanna Mizielińska

 

2017

24. Mariusz Miszkiel Rola ekonomii społecznej w rozwiązywaniu społeczno-ekonomicznych problemów osób niepełnosprawnych i ich reintegracji na terenie województwa podlaskiego dr hab. Wiesław T. Popławski, prof. PB

 

- dr hab. Joanna Truszkowska
- dr hab. Joanna M. Moczydłowska, prof. PB

 

2017
25. Martyna F. Zaniewska Procesy kształtowania (się) tożsamości dużego miasta na przykładzie Białegostoku prof. dr hab. Andrzej Sadowski

 

- dr hab. Małgorzata Dymnicka, prof. PG
- dr hab. Tomasz Nawrocki, UŚ

 

2018
26.  Jakub P. Barszczewski Koncepcja kontrhegemonicznej globalizacji Boaventury de Sousy Santosa dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. UwB

 - dr hab. Urszula Kluczyńska, prof. CDV

- prof. dr hab. Janusz Mucha, UJ

2019