Publikacje pracowników

Praca stanowi ciekawą pogłębioną próbę empirycznego zbadania zjawisk korupcyjnych i ich uwarunkowań. Autor stosuje zarówno jakościowe, jak ilościowe metody badawcze, co czyni podjętą analizę bardziej wszechstronną i ciekawą. Na uwagę zasługuje również lokalizacja badań w dwóch sensownie dobranych lokalizacjach. Autor poddaje oglądowi bardzo różne zależności, poszukując uwarunkowań zachowań korupcyjnych, ich społecznej percepcji. Zarówno w przypadku metody jakościowej, jak ilościowej autor wykazuje się dużą kulturą metodologiczną.

Fragment recenzji dr. hab. Wojciecha Łukowskiego

uwarunkowania systemowe oraz kulturowe determinanty zachowan korupcyjnych w regionie podlaskim

Książka Innowacyjność. Analiza socjologiczna. Myśl-wiedza-polityka to siedem rozdziałów socjologicznej refleksji na temat tak modnej i wszechobecnej idei innowacyjności. Praca nad książką trwała kilka lat, w ciągu których innowacyjność, z pojęcia znanego głównie ekonomistom zajmującym się kwestiami wpływu działalności badawczo-rozwojowej na gospodarczy wzrost państwa stała się elementem „must-have” polityki publicznej większości państw rozwiniętych i rozwijających się. Jeśli więc pewna idea staje się imperatywem w polityce globalnej to jest to doskonały temat do badań z obszaru socjologii wiedzy. Książka odpowiada więc na pytania o rolę organizacji międzynarodowych, np. OECD i UE w popularyzacji idei innowacyjności oraz o wpływ ekspertów OECD na obiektywną wiedzę na temat innowacyjności. Można w niej też znaleźć odpowiedzi na temat źródeł fińskiego sukcesu polityki innowacyjnej, a także dowiedzieć się dlaczego w niektórych polskich parkach naukowo-technologicznych biura wynajmowane są wróżkom i posłom.

książka3

Piotr Paweł Laskowski, Rola Internetu w kreowaniu wizerunku szkoły. Analiza funkcjonalności witryn szkolnych.

ROLA INTERNETU W KREOWANIU WIZERUNKU SZKOŁY. Analiza funkcjonalności witryn szkolnych