Książka Innowacyjność. Analiza socjologiczna. Myśl-wiedza-polityka to siedem rozdziałów socjologicznej refleksji na temat tak modnej i wszechobecnej idei innowacyjności. Praca nad książką trwała kilka lat, w ciągu których innowacyjność, z pojęcia znanego głównie ekonomistom zajmującym się kwestiami wpływu działalności badawczo-rozwojowej na gospodarczy wzrost państwa stała się elementem „must-have” polityki publicznej większości państw rozwiniętych i rozwijających się. Jeśli więc pewna idea staje się imperatywem w polityce globalnej to jest to doskonały temat do badań z obszaru socjologii wiedzy. Książka odpowiada więc na pytania o rolę organizacji międzynarodowych, np. OECD i UE w popularyzacji idei innowacyjności oraz o wpływ ekspertów OECD na obiektywną wiedzę na temat innowacyjności. Można w niej też znaleźć odpowiedzi na temat źródeł fińskiego sukcesu polityki innowacyjnej, a także dowiedzieć się dlaczego w niektórych polskich parkach naukowo-technologicznych biura wynajmowane są wróżkom i posłom.

książka3