Stanowiska instytucji akademickich w sprawach publicznych

Poniżej zostały zgromadzone stanowiska środowisk naukowych, reprezentujących nauki społeczne i humanistyczne, w sprawie ministra Edukacji i Nauki, dr hab. Przemysława Czarnka oraz zapowiedzi i działań podejmowanych przez ministerstwo.