Praktyki studenckie

Każdy student studiów pierwszego stopnia stacjonarnych jest zobowiązany do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze nie krótszym niż 3 tygodnie obejmującym nie mniej niż 45 godzin.

Studenci odbywają praktyki w ciągu II roku studiów. Praktyka powinna odbywać się w okresie wakacyjnym bądź w innym terminie, pod warunkiem, że nie koliduje to z organizacją procesu kształcenia. W uzasadnionych przypadkach student może się ubiegać o zmianę terminu odbywania praktyki lub przesunąć jej realizację na inny rok studiów niż przewiduje to plan studiów.

Praktyki mogą być realizowane w następujący sposób:
a. poprzez zawarcie z pracodawcą umowy pomiędzy Dyrektorem Instytutu a pracodawcą
b. poprzez udział w badaniach realizowanych przez pracowników Instytutu Socjologii
c. poprzez udział w zorganizowanych praktykach studenckich (projekt badawczy realizowany przez poszczególny Zakład lub Katedrę Instytutu Socjologii)

Dokumenty związane z praktykami: Regulamin praktyk, Skierowanie na praktyki, Porozumienie o prowadzeniu praktyk oraz Kartę praktykanta można pobrać w zakładce Dział Plików/Praktyki

Opiekunką praktyk w IS UwB jest dr Małgorzata Dziekońska (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)